Premie Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Personen met een handicap kunnen in aanmerking komen voor een tussenkomst in de kosten van woningaanpassing. Dit is zowel mogelijk voor eigenaars van de woning als voor huurders. Hiervoor is eerst en vooral een inschrijving nodig waarbij er voldaan moet worden aan specifieke voorwaarden inzake handicap, leeftijd en verblijfsvoorwaarden. De leeftijd vormt één van de belangrijkste voorwaarden. Een inschrijving in het VAPH is namelijk enkel mogelijk vóór de leeftijdsgrens van 65 jaar.

Betreffende woningaanpassing kan het VAPH tussenkomen in de meerkosten ten gevolge van de handicap die het aanpassen van de woning bij nieuwbouw of verbouwing veroorzaakt.

Ook voor specifieke aanpassingen en hulpmiddelen kan een tussenkomst verkregen worden waarbij er vaste bedragen gehanteerd worden.

Meer info kan u vinden op www.vlafo.be