Historiek

Het Infopunt ‘De Zilveren Sleutel' bouwt verder op de activiteiten van het Platform Wonen van Ouderen. Dit platform was de draaischijf voor informatie over wonen van ouderen en ijverde voor het zelfstandig, geïntegreerd en betaalbaar kunnen leven en wonen van ouderen.

Het Platform Wonen van Ouderen moest in 2007 zijn werking stopzetten. Omdat de werking van Enter, het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid, en vzw Toegankelijkheidsbureau nauw aansloot bij het thema ‘wonen van ouderen', besloten deze organisaties de werking van het platform in de toekomst verder te zetten.

In 2015 gingen Enter en het Toegankelijkheidsbureau samen met de vzw's Ato, Intro en Westkans. Onder de naam van Inter bundelen we sindsdien onze krachten om te werken aan toegankelijkheid. Meer info vindt u op www.inter.vlaanderen of via info@inter.vlaanderen.

Naast het infopunt ‘De Zilveren Sleutel' ontwikkelde Enter indertijd ook de Ontwerpgids ‘Meegroeiwonen'. Deze gids vervangt de oorspronkelijke Ontwerpgids ‘Levenslang Wonen' uit 1999 van het Platform Wonen van Ouderen. Alle informatie voor het wonen van ouderen verwerkten we in deze website en de bijhorende publicaties. De ontwerpgids Meegroeiwonen richt zich daarentegen op alle (ver)bouwers. In het bijzonder willen we ook jongere bouwers warm maken om te kiezen voor een woning of woonconcept dat mee kan evolueren in de tijd.

Deze ontwerpgids Meegroeiwonen vind je terug op de website www.meegroeiwonen.info.