Aangepast wonen

Heel wat mensen met een handicap of een grotere zorgbehoefte kunnen volledig zelfstandig wonen als zij beschikken over een aangepaste woning en woonomgeving. 

We spreken van een aangepaste woning als deze specifiek is afgestemd op de individuele noden van zijn bewoner. Zowel de grootte van de woning, de vormgeving van de ruimtes, de inrichting als de voorziene hulpmiddelen zijn specifiek afgestemd op de bewoner. Hierin kunnen heel wat verschillen bestaan, van grote aanpassingen tot kleinere hulpmiddelen.

Een aangepaste woning en de aanwezigheid van de geschikte (technische) hulpmiddelen zorgt ervoor dat de bewoner minder hulp nodig heeft voor alledaagse activiteiten en zoveel als mogelijk zelfstandig kan handelen. De aangepaste omgeving zal er bovendien ook voor zorgen dat als er hulp nodig is, deze gemakkelijker en ergonomischer kan verlopen voor zowel bewoner als zorgverlener.

Een aangepaste woning is in principe altijd een particuliere woning. Het kan zowel een nieuwe woning zijn of een bestaande woning die nadien werd aangepast . De dienst- of zorgverlening die je nodig hebt organiseer je zelf, er is geen centrale dienst die dit begeleid. Een aangepaste woning kan vermijden dat je moet verhuizen naar een zorgvoorziening, zoals bijvoorbeeld een voorziening voor personen met een handicap  of een woonzorgcentrum. Let wel, dit zal niet altijd mogelijk zijn.

Er zijn verschillende publieke organisaties die dergelijke woningen ter beschikking stellen (huur) zoals bijvoorbeeld de sociale huisvestingsmaatschappijen. Deze organisaties beschikken over een beperkt aanbod van appartementen of woningen die voorbehouden worden voor verhuur aan personen met een handicap of ouderen.

Als je als oudere persoon een ernstige fysieke beperking hebt, dan kan je eventueel ook beroep doen op een ADL-woning van een dienst aangepast wonen. Let wel, om in aanmerking te komen voor deze woningen zijn specifieke voorwaarden van toepassing.

Meer weten over een ADL-woning

Bewonersprofiel

Op een aangepaste woning staat geen leeftijd. Als je door je leeftijd kleine ongemakken krijgt, dan kunnen kleine hulpmiddelen het comfort en de veiligheid van je woning verhogen. Dit kunnen verschillende hulpmiddelen zijn zoals voor het zicht, het gehoor, voor de ondersteuning van de mobiliteit…

Als je als oudere een hogere zorgbehoefte krijgt , kan een volledig aangepaste woning met meer structurele oplossingen en grotere hulpmiddelen een oplossing zijn. In de meeste gevallen wordt de eigen bestaande woning aangepast aan de huidige noden van de oudere persoon. We spreken dan concreet van een woningaanpassing voor ouderen.

Meer informatie

Je wil als oudere persoon het comfort van jouw woning en de veiligheid verhogen,  ga dan een kijkje nemen bij: Praktische tips voor een verhoogd wooncomfort

Wanneer kleine hulpmiddelen niet (meer) voldoende zijn, moeten oplossingen structurele aangereikt worden. Wil je meer informatie over hoe je jouw eigen woning kan aanpassen , ga dan een kijkje nemen bij:  Je woning aanpassen

Kijk voor een overzicht van de diensten waar je terecht kan voor praktische ondersteuning bij: Dienstverlening

VAPH

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met een handicap bevorderen in alle domeinen van het maatschappelijk leve n. Het doel is dat zij de grootst mogelijke autonomie en levenskwaliteit bereiken. Ook voor de financiële ondersteuning van hulpmiddelen en/ of woningaanpassingen kan je als persoon met een handicap of oudere terecht bij het VAPH (www.vaph.be ).