Groepswonen voor ouderen

Groepswonen houdt in dat een aantal personen, koppels of gezinnen ervoor kiezen om een gemeenschappelijk woonproject op te zetten. Ook een groep ouderen kan er voor kiezen om samen te wonen, samen in één huis of elk in een eigen woning. De bedoeling is altijd zo lang mogelijk voor elkaar te blijven zorgen.

De organisatie van het groepswonen kan op heel wat verschillende manieren. Dit is altijd afhankelijk van bijvoorbeeld de graad van gemeenschappelijkheid, de grootte van de groep, de sociale of ecologische doelstelling van het project, de doelgroep bewoners, de eigendomsstructuur … 

Een woongroep beschikt meestal over een aantal gemeenschappelijk gebruikte ruimtes zoals een woonkamer, een wasplaats, een keuken … Daarnaast heeft iedere bewoner of gezin zijn eigen privéruimtes (slaapkamer, badkamer …). Dit kan ook een eigen woning of studio zijn.

Groepswonen voor ouderen komt vandaag meer en meer voor. Het concept komt tegemoet aan de vraag van heel wat jonge ouderen om samen langer zelfstandig te kunnen wonen. Afhankelijk van de keuzes die de groep maakt zullen de bewoners een verschillende leeftijd hebben of allen een gelijke leeftijd. Meestal kiezen deze groepen er ook voor om te verhuizen naar een meer aangepaste omgeving.

In Groot-Brittannië bestaat het concept van woongemeenschappen al langer. De ‘Abbeyfieldhouses’ zijn een bekend voorbeeld van een participatieve woongroep voor ouderen. Ook bij ons zijn de Abbeyfieldhouses ondertussen al beter bekend en worden er gelijkaardige projecten opgezet (bijvoorbeeld Etterbeek – ‘Entre Voisins’).

Bewonersprofiel

De meeste initiatiefnemers of bewoners van groepswoningen zijn jongere, actieve ouderen. Je hebt een sterke wens om in groep met anderen samen te leven en elkaar te ondersteunen. Het zorgen voor elkaar staat centraal. Het is echter niet de bedoeling om medische zorg op te vangen. Als je kiest  voor een woongroep, dan doe je dat ook voor een langere termijn.  

Meer informatie

Samenhuizen vzw

Samenhuizen vzw wil gemeenschappelijk wonen bevorderen door het sensibiliseren en informeren van het brede publiek, van belangstellenden en initiatiefgroepen. Ze willen de uitwisseling tussen bestaande projecten stimuleren. Ook wil zij de belangen behartigen van woongemeenschappen en een bijdrage leveren aan de beleidsontwikkeling.

Samenhuizen vzw spreekt over ‘Woongemeenschappen’ of ‘Gemeenschappelijk wonen’ en maakt voor België een onderscheid tussen types zoals centraal wonen, een gemeenschapshuis, een woongroep of een leefgemeenschap (www.samenhuizen.be ).

Abbeyfield

Abbeyfield Vlaanderen is een verenging die woon- en welzijnsconcepten voorstellen en groepen (mensen van 55 jaar en ouder, op het moment dat ze zelf nog niet zorgbehoevend zijn, het initiatief nemen om zelfstandig samen te wonen) ondersteunt om dit mogelijk te maken. Het participatief groepswonen is gebaseerd op waarden als autonomie en participatie zowel in het huis als in de lokale gemeenschap. Ieder huis is zelfstandig en wordt ondersteund door de Abbeyfield organisatie waarvan het lid is ( www.abbeyfield.be ).