assistentiewoningen

 

Een assistentiewoning is de nieuwe term voor wat voorheen serviceflat genoemd werd. Assistentiewoningen zijn kleinere, aangepaste woningen (vergelijkbaar met een appartement) voor ouderen die zelfstandig willen wonen, maar toch zorg nodig (kunnen) hebben.

Een assistentiewoning is een centraal gelegen woning in de stad of de gemeente. De woning staat nooit alleen, maar maakt deel uit van een grotere groep van assistentiewoningen. Het is een toegankelijke woning met een verhoogd gebruikscomfort voor ouderen. Zo moeten bijvoorbeeld gangen voldoende breed zijn om een vlotte passage mogelijk te maken, is er een voldoende grote lift aanwezig en moeten de wooneenheden standaard rolstoeltoegankelijk en – bruikbaar zijn. In de woning is er minstens een leefruimte, een keuken, een slaapkamer, een toilet en een badkamer aanwezig.

Aan een assistentiewoning is altijd een dienstverlener gekoppeld die het mogelijk maakt dat de bewoners op eigen verzoek beroep kunnen doen op bepaalde vormen van dienst- en zorgverlening, kunnen deelnemen aan activiteiten, buitenshuis kunnen eten ...  Een uitbater van een groep van assistentiewoningen kan de zorg zelf organiseren of hiervoor een samenwerkingsovereenkomst sluiten met een of meer voorzieningen (woonzorgcentrum , thuiszorgdienst…) uit de omgeving. Er moet echter altijd een woonassistent, een centraal aanspreekpunt aanwezig zijn waar je terecht kan met vragen.

In een groep van assistentiewoningen is er ook altijd ondersteuning aanwezig is als er zich een crisissituaties of een noodgeval voordoet bij een van de bewoners. Ook wanneer je daarna nog even ondersteuning nodig hebt , in afwachting tot je de zorg kan krijgen die je zelf hebt gekozen, blijft  overbruggingszorg gegarandeerd.

Een groep van assistentiewoningen onderscheidt zich vooral van een woonzorgcentrum doordat het bestaat uit zelfstandige woningen, waarbij de zorg slechts op vraag van de bewoner geboden wordt, door de zorgverlener naar eigen keuze. Het is dus niet verplicht beroep te doen op de zorg die aangeboden wordt. Je mag ook eigen zorgverleners of mantelzorgers vragen.

Jeanne is 68 en is nog zeer zelfstandig. Sinds enige staat ze er alleen voor en koos ze ervoor te verhuizen naar een assistentiewoning.  Voor sommige zaken heeft ze wel wat hulp nodig zoals het nemen van een bad of het poetsen van haar woning …   Hiervoor kan ze gebruik maken van de poetsdienst en de verzorgende die verbonden zijn aan de groep. Ze gaat ook regelmatig naar de activiteiten die het dienstencentrum aanbiedt. Zo heeft ze ondertussen heel wat mensen leren kennen. Als het niet meer lukt alleen te blijven zou ze graag naar het woonzorgcentrum op de hoek van de straat verhuizen. Zo zou ze in de buurt blijven.

Assistentiewoningen kunnen een goede tussenoplossing zijn als de nood aan hulp of zorg groter wordt. Door de woonomgeving en de omkadering  hoef je niet dadelijk te verhuizen naar een woonzorgcentrum.

Een assistentiewoning kan ook voor koppels, waarvan slechts één van de twee een zorgnood heeft, een oplossing zijn. Zo kan je samen blijven wonen in een aangepaste woning, met de zorg voor de partner die dit wel nodig heeft. Dit is in een woonzorgcentrum vaak niet mogelijk of mindere evident.

Tip: Let op, niet elke groep van assistentiewoningen is erkend. Het verschil tussen beiden kan zich uiten op aspecten zoals personeelsomkadering, infrastructuur, werking, kwaliteit … Met de erkenningscriteria wil de overheid de bewoners een bepaalde kwaliteit garanderen voor de zorgverlening.

Sociale assistentiewoningen

Ouderen met een laag inkomen konden in het verleden geen aanspraak maken op een serviceflat. Dit is door de komst van het Woonzorgdecreet (13 maart 2009) veranderd. Sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen samen met een zorgpartner sociale assistentiewoningen bouwen en deze tegen een sociaal tarief ter beschikking stellen. Ook voor deze woningen worden specifiek voorwaarden opgelegd.

Bewonersprofiel

Je bent 65 jaar of ouder. Zowel als alleenstaande en  als koppel kan je terecht in een assistentiewoning. Voor samenwonenden geldt de leeftijdsvoorwaarde voor beiden.

Je kiest er bewust voor om zelfstandig te wonen in een aangepaste omgeving waar je naar eigen keuze (nu of in de toekomst) beroep kan doen op bepaalde vormen van dienstverlening zoals hulp in huis, klusjesdienst, zorgverlening … 

Meer informatie

Zorg en gezondheid

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid is een dienst van de Vlaamse overheid. Het ondersteunt en reglementeert een waaier aan zorg- en gezondheidsinitiatieven: van zuiver drinkwater tot gezonde voeding, van kanker tot infectieziekten en van preventieve organisaties tot palliatieve zorginstellingen.

Via de website  www.zorgengezondheid.be  kan je een lijst van de erkende voorzieningen in Vlaanderen en Brussel terugvinden. Kijk onder het item ‘zorgaanbod/ ouderenzorg’.