woonzorgcentrum

De term Woonzorgcentrum is de nieuwe term voor wat we vroeger 'rusthuis' of 'verzorgingstehuis' noemden. In deze welzijnsvoorziening kan je als oudere permanent wonen en krijg je de nodige hulp en verzorging.

Leven in een woonzorgcentrum is een vorm van gemeenschappelijk wonen. Je woont met meerdere ouderen samen in een leefgroep. Meestal zijn dit groepen van ongeveer 18 bewoners. Elke bewoner heeft een eigen kamer met badkamer. Daarnaast zijn er gemeenschappelijke ruimtes waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en deelnemen aan activiteiten: de leefruimte, de tuin, een activiteitenruimte, een cafetaria … 

Jaak is 75 en woont in een woonzorgcentrum. Elke dag helpen de verzorgers hem met een aantal taken zoals zich aankleden, een bad nemen … en zorgen ze ook dat hij al zijn medicatie neemt. Jaak kan hier de permanente ondersteuning en zorgen krijgen die hij nodig heeft. ’s Middags gaat hij in de leefruimte gezamenlijk met de andere bewoners eten en namiddag neemt hij deel aan de activiteiten Als hij dat zelf wil. ’s Avonds krijgt Jaak vaak bezoek van zijn kinderen.

In het woonzorgcentrum krijg je de verzorging en de ondersteuning die je nodig hebt. Dat gaat van hulp bij dagdagelijkse taken zoals het aan- en uitkleden, eten … tot hulp bij (lichaams)verzorging en verpleging. Het gemeenschappelijk leven wordt gestimuleerd, zodat sociale contacten onderhouden blijven en het aangenaam wonen is voor iedereen. Je bent hiertoe niet verplicht. Je kan ook kiezen om op jouw eigen kamer te verblijven, bezoek te ontvangen ... Bewoners kunnen het woonzorgcentrum in- en uitgaan als zij dat willen. Familieleden of vrienden kunnen altijd langskomen.

Een woonzorgcentrum heeft dikwijls een ruimere dienstverlening. Zo kan er bijvoorbeeld ook een dagverzorgingscentrum, een centrum voor kortverblijf, een groep van assistentiewoningen, een dienstencentrum of een sociale dienst aan verbonden zijn. Ook daar kan je als bewoner meestal terecht om te vertoeven of om deel te nemen aan activiteiten.

Sommige woonzorgcentra zijn gespecialiseerd in het omgaan met en verzorgen van personen met specifieke aandoeningen zoals personen met dementie of zeer zwaar zorgbehoevende ouderen ... De woonomgeving en de verzorging zijn hier op maat van de specifieke noden van deze personen.

Tip: Let op, niet elk woonzorgcentrum is erkend. Het verschil tussen beiden kan zich uiten op aspecten zoals personeelsomkadering, fasciliteitenen dienstverlening,  infrastructuur, werking, kwaliteit … Met de erkenningscriteria wil de overheid de bewoners een bepaalde kwaliteit garanderen voor de zorgverlening.

Bewonersprofiel

Je bent 65 jaar of ouder. Je hebt bijna permanent verzorging, hulp of toezicht nodig en kan daardoor niet meer alleen blijven wonen. Ook alle andere zorgformules zoals mantel- en thuiszorg kunnen voor jou geen oplossing meer bieden. 

Meer informatie

Woonzorglijn

Je kan met al je vragen over woonzorgcentra terecht bij de Woonzorglijn op het telefoonnummer 078/15 25 25. Op hun website kan je alvast een antwoord vinden op veelgestelde vragen zoals over de kostprijs, rechten en plichten of financieringsmogelijkheden. (www.woonzorglijn.be)