Lokale Dienstencentra

De opdracht van een lokaal dienstencentrum is tweeledig. Enerzijds biedt zij activiteiten aan van informatieve, recreatieve en educatieve aard met het oog op het versterken van het sociale netwerk van de ouderen. Waar mogelijk gebeurt dit in samenwerking met de lokale socio-culturele verenigingen. Anderzijds brengt zij activiteiten van het dagelijks leven, in het bijzonder hygiënische zorgen, binnen het bereik van oudere personen (thuis of in het lokaal dienstencentrum).

Door de lokale opdracht en het laagdrempelig karakter van de activiteiten zijn de lokale dienstencentra de ideale partners in de strijd tegen mogelijke vereenzaming van ouderen in de buurt. Vrijwilligers en mantelzorgers worden zo optimaal mogelijk in de werking geïntegreerd.

Voor meer informatie over het lokale dienstencentrum in je buurt: richt je tot je gemeente of OCMW.

Voor een overzicht van de lokale dienstencentra in Vlaanderen: surf naar de website van de Vereniging van Vlaamse DienstenCentra of ga naar de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.