Zorgwonen

Kangoeroewonen of zorgwonen, velen vragen zich af wat nu de juiste term is.  Wij reserveren de term zorgwonen zoals deze in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is opgenomen. Beide termen gaan uit van eenzelfde principe, alleen is zorgwonen hierbij geen echte woonvorm, maar een mogelijke oplossing of scenario om een vorm van kangoeroewonen mogelijk te maken.

Lees meer over kangoeroewonen en download de gids 'kangoeroewonen >>

Gewoon samenwonen in één huis was geen probleem. Twee aparte woningen onder één dak maken met een grote vorm van privacy meestal wel en daarvoor zijn 2 redenen:

  • In Vlaanderen mag je niet zomaar een bestaande ééngezinswoning omvormen tot een meergezinswoning (wonen met meer dan één gezin in één gebouw) of 2 wooneenheden bouwen op één perceel. Dit heeft vooral te maken met stedenbouwkundige voorschriften, de bestemming van het perceel (het stuk grond waarop de woning staat) waarop een woning staat. Op heel wat percelen kan er slechts een ééngezinswoning gebouwd worden.
  • Anderzijds kan het statuut van de woning (één- of meergezinswoning) ongewenste juridische en fiscale gevolgen met zich meebrengen.  De gezinnen worden bijvoorbeeld samen belast, er is een hoger hoger KI, door een huurinkomst zijn er verschillende lasten en nadelen …

Om tegemoet te komen aan een aantal van deze probleem werd onlangs het ‘zorgwonen’ ingevoerd in de wetgeving inzake ruimtelijke ordening. Concreet kan je door het toepassen hiervan een goedkeuring krijgen  om een woning in 2 aparte wooneenheden op te delen zonder de fiscale en juridische gevolgen ervan.

Let wel, zorgwonen toepassen kan slechts onder bepaalde voorwaarden. En juist deze zijn vaak te beperkt om een antwoord te kunnen geven voor de verschillende manieren waarop je kan kangoeroewonen. De voorwaarden die gesteld worden aan de woning en aan de bewoner van de kleinere wooneenheid zijn in veel gevallen te beperkt. Als de bewoners van de ondergeschikte woning bijvoorbeeld niet meer aan voorwaarden voldoen, doordat deze bijvoorbeeld verhuist, eindigt het statuut van de kangoeroewoning.  Hierdoor wordt de woning terug een ééngezinswoning. Je mag de kleinere wooneenheid die daarna aanwezig is of blijft ook niet zomaar verhuren.

Meer informatie

Ruimte Vlaanderen

Op deze website kan je de achtergrond lezen over hoe het zorgwonen in de Vlaamse Codex ruimtelijke Ordening kwam. De wettelijke bepalingen waaraan je moet voldoen kan je hier terugvinden >>