Zorgwonen

Kangoeroewonen of zorgwonen, wat is het verschil?  Kangoeroewonen is een manier van wonen.Zorgwonen is het begrip dat vastgelegd is in de in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening om kangoeroewonen in de praktijk mogelijk te maken.

Lees meer over kangoeroewonen en download de gids 'kangoeroewonen >>

Gewoon samenwonen in één huis was geen probleem. Twee aparte woningen onder één dak maken met een grote vorm van privacy meestal wel en daarvoor zijn 2 redenen:

  • In Vlaanderen mag je niet zomaar een bestaande ééngezinswoning omvormen tot een meergezinswoning (wonen met meer dan één gezin in één gebouw) of 2 wooneenheden bouwen op één perceel. Dit heeft vooral te maken met stedenbouwkundige voorschriften, de bestemming van het perceel (het stuk grond waarop de woning staat) waarop een woning staat. Op heel wat percelen kan er slechts een ééngezinswoning gebouwd worden.
  • Ook kan het statuut van de woning (één- of meergezinswoning) ongewenste juridische en fiscale gevolgen met zich meebrengen.  De gezinnen worden bijvoorbeeld samen belast, er is een hoger hoger kadastraal inkomen of door een huurinkomst zijn er verschillende lasten en nadelen …

Om een aantal van deze problemen op te lossen werd het begrip ‘zorgwonen’ ingevoerd in de wetgeving voor ruimtelijke ordening. Zo kan je een goedkeuring krijgen  om een woning in 2 aparte wooneenheden op te delen zonder fiscale en juridische gevolgen.

Let wel, zorgwonen kan alleen onder bepaalde voorwaarden. En die zijn vaak te beperkt om een antwoord te kunnen geven op alle verschillende manieren waarop je kan kangoeroewonen. De voorwaarden die voor de woning en de bewoner van de kleinere wooneenheid zijn in veel gevallen te beperkt. Als de bewoners van de ondergeschikte woning niet meer aan de voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld omdat deze bijvoorbeeld verhuist, eindigt het statuut van de kangoeroewoning.  Hierdoor wordt de woning terug een ééngezinswoning. Je mag de kleinere wooneenheid die daarna aanwezig is of blijft ook niet zomaar verhuren.

Meer informatie

Ruimte Vlaanderen

Meer info over zorgwonen op de website van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid