Leningen

Een lening aangaan?

Stel: je wil een woning of appartement kopen maar hebt niet genoeg geld. Dan zal je een lening moeten afsluiten. Hoe gaat dat in zijn werk?

Welk bedrag lenen?

Je kan een lening aangaan voor een deel, de totaliteit of zelfs meer dan de aankoopwaarde. Het totale bedrag van de lening is meestal beperkt tot maximaal 125%. Hoe hoger het percentage in verhouding tot de aankoopwaarde is, hoe minder interessant de leningvoorwaarden zullen zijn. De meeste banken rekenen hun goedkoopste rente aan als je leent voor minder dan 80% van de aankoopwaarde.

Welke looptijd?

Een hypotheeklening kunt u afsluiten voor een looptijd van 5 tot 30 jaar. Een kortere looptijd maakt de maandelijkse afbetalingen uiteraard zwaarder. Maar u lost het kapitaal sneller af, zodat je in totaal minder rente betaalt. Hoe langer de looptijd, hoe meer je in totaal terugbetaalt aan de kredietgever.

Aan de andere kant heb je met een lening voor een enige en eigen woning een hoger belastingsvoordeel (looptijd minimum 10 jaar). Afwegen is dus de boodschap!

Vaste of variabele rente?

Als kredietnemer heb je de keuze tussen een vaste of een variabele rente. Bij de leenformule met vaste rente weet je bij het afsluiten van de lening dat de afgesproken rentevoet niet verandert tijdens de looptijd. De maandsom die je afbetaalt, blijft onveranderd.

De variabele rente kan tijdens de looptijd variëren volgens de rente op de financiële markten. Je maandelijkse afbetaling kan daardoor stijgen of dalen. De schommelingen van de variabele rente zijn wel beperkt tot een bepaald maximum.

Overbruggingskrediet

Stel: je bent eigenaar van een woning die je wenst te verkopen om een andere woning aan te kopen. Moet je in dat geval een nieuwe hypothecaire lening aangaan?

Dat hangt ervan af. Indien de verkoop van uw eerste woning de aankoop van de tweede kan dekken, heb je alleen een overbruggingskrediet nodig. Als het bedrag van de verkoop niet volstaat en je hebt niet geld genoeg op je spaarrekening om het ontbrekende deel bij te passen, zal je een overbruggingskrediet en een hypothecaire lening moeten aangaan.

 

Een sociale lening

Een sociale lening kan worden verkregen bij de VMSW of bij een sociaal kredietvennootschap. De lening kan worden gebruikt voor aankoop of renovatie van een bescheiden woning.

De voorwaarden

  • Woning ligt in het Vlaams Gewest;
  • Het jaarlijks inkomen ligt onder de maximumgrens (een sociaal vennootschap heeft geen inkomensgrens);
  • Geen andere woning in eigendom of vruchtgebruik (met uitzondering van ongeschikte, onbewoonbare of onaangepaste woning of als er een onteigeningsbesluit is);
  • Per maand moet er genoeg inkomen overblijven voor de maandelijkse gezinsbehoefte (hiervoor worden bepaalde barema’s gehanteerd);
  • De lening moet terugbetaald zijn op 75 jarige leeftijd;
  • Je blijft 20 jaar in de woning waarvoor je leent.

Links