Aanpassingen in een huurhuis

"Ik ben een man van 67 jaar en heb vorig jaar een hersenbloeding gehad. Daardoor is mijn evenwicht aangetast en loop ik wat moeilijker. Ik zou in mijn huurhuis beugels willen plaatsen in de badkamer en op het toilet en een extra leuning aan de trap. Mag ik als huurder deze aanpassingen in mijn woning uitvoeren?"

De wet zwijgt …

De wet zegt jammer genoeg niets. Rechters en juridische adviseurs hebben wel enkele principes opgesteld die best worden opgenomen in het huurcontract. De huurder heeft bijvoorbeeld het recht om in de loop van de huurovereenkomst werken uit te voeren die hem toelaten ten volle te genieten van het goed. Anderzijds moet de huurder het gehuurde goed teruggeven in de staat waarin het zich bevond. De structuur van het goed mag met andere woorden niet veranderd worden (u mag bijvoorbeeld geen muren uitbreken). Een badkamer of een ingemaakte kast installeren of vloerbekleding veranderen, is daarentegen normaal gezien wel mogelijk.

Hoe gaat het in de praktijk?

Wat zonder beschadigingen kan worden verwijderd, mag u wegnemen. De verhuurder kan wel eisen dat u de eventueel bij het wegnemen veroorzaakte schade vergoedt. Breekt u zelf niets af of neemt u niets weg, dan ligt de keuze bij de verhuurder. Hij kan dan kiezen om u hetzij te vragen de wijzigingen te verwijderen, dan wel ze te behouden. In dat laatste geval dient hij u een vergoeding te betalen voor het materiaal dat u aankocht en het maakloon dat u betaalde.

Sommige diensten houden rekening met deze situatie. Bij de premie van Vlaams Brabant voor aanpassingswerken staat bijvoorbeeld de volgende tekst vermeld: “Ingeval de aanvrager een huurder is van de woning, dient de eigenaar akkoord te gaan met de werken, mag deze de huurprijs niet verhogen als gevolg van de werken en is hij verplicht een nieuw huurcontract af te sluiten voor minstens 9 jaar. Deze regels zijn echter niet algemeen.

Aanpassingen in ruil voor vermindering in de huurprijs?

Mogelijk staat de verhuurder ten volle achter de aanpassingen die de huurder wil uitvoeren, omdat het een meerwaarde voor zijn eigendom betekent. In dat geval kan er bijvoorbeeld contractueel vastgelegd worden dat de huurder een lagere huurprijs moet betalen aan de verhuurder (of zelfs tijdelijk gratis kan wonen) in ruil voor de aanpassingswerken die deze zal verrichten. Huurder en verhuurder zijn in onderlinge overeenkomst volledig vrij om dergelijke regelingen uit te werken.

U neemt best expliciet in het huurcontract op welke werken toegelaten zijn en welke niet, voor welke werken de toestemming van de verhuurder moet worden gevraagd (en op welke wijze), en wat er dient te gebeuren bij het einde van de huurovereenkomst.