Is aanpasbaar bouwen duurder?

"Mijn vrouw en ik hebben bouwplannen. We zijn in onze zoektocht naar mogelijke manieren van bouwen gestoten op de principes van aanpasbaar bouwen. We vinden echter weinig informatie over de financiële aspecten ervan. Is aanpasbaar, flexibel bouwen duurder?"

De kostprijs om aanpasbaar, flexibel te bouwen (wanneer toegepast vanaf de start van de bouw van het huis) is lichtjes hoger dan voor een ‘traditionele’ woning. In eerste instantie heeft dit te maken met de ergonomische en minimale randvoorwaarden die voor bepaalde woonruimten worden vooropgesteld. Voldoende circulatieruimten in gangen en sassen, een goede gebruiks- en bedieningsruimte van keukens en andere meubels,… zijn elementen die een invloed kunnen hebben op de oppervlakte van de woning. De kosten die komen kijken bij de bouw en bij de afwerking van deze beperkte extra oppervlakte (bv. dakbedekking, isolatie, vloerbekleding, behang/verf, tegels,…) zal ervoor zorgen dat de bouwkost lichtjes hoger ligt.

Op termijn is aanpasbaar, flexibel bouwen echter goedkoper: als er omwille van veranderende gezinssituaties (bv. kinderen die opgroeien of het huis uit gaan, behoefte aan een aparte bureau- of hobbyruimte,…) of van gewijzigde fysieke mogelijkheden (bv. moeilijker de trap op kunnen, problemen met in en uit bad komen,…) nood is aan aanpassing van de woning, zullen deze nodige aanpassingen met een beperkte inspanning en kostprijs uitvoerbaar zijn.

Daarnaast zijn er nog heel wat voordelen van aanpasbaar, flexibel bouwen die vaak over het hoofd gezien worden:

  • De kwaliteit en het wooncomfort van de woning wordt verhoogd, nu en in de toekomst. Wat men vandaag door aanpasbaar, flexibel bouwen aan ‘extra’ realiseert, zal ervoor zorgen dat de bewoners dagelijks gebruikscomfort ervaren.
  • Meerdere generaties kunnen gebruik maken van een aanpasbare woning. Er zal minder materiaal moeten afgebroken en aangebracht worden, wat ook de economische en ecologische duurzaamheid verhoogt.
  • Een flexibele woning staat open voor meer gebruikers met elk hun specifieke noden. Op die manier spreekt de woning ook een breder koperspubliek aan als je zou willen verkopen.
  • Ergonomische principes toepassen in de woning en ruimte voorzien in de woning om activiteiten en taken goed te kunnen uitvoeren, zorgt ervoor dat er minder ongevallen gebeuren (bv. valincidenten, verbranding, …), wat de veiligheid verhoogt.
  • Wanneer men in een tijdelijke of langdurige zorgsituatie terecht komt, zal men in een aanpasbare, flexibele woning in betere ergonomische omstandigheden kunnen verzorgd worden, wat mogelijk maakt om langer thuis te blijven wonen.

De voordelen van aanpasbaar, flexibel bouwen wegen op termijn dus duidelijk op tegen de (licht) verhoogde initiële kosten. Hoe meer de industrie en de bouwwereld echter de principes van aanpasbaar bouwen zullen verwerken in hun producten en bouwprincipes, hoe kleiner de initiële meerkost zal zijn.