Obligaties

Een obligatie is een lening waarvan jijzelf de schuldeiser bent. In plaats van dat u geld leent bij de bank en deze moet terugbetalen aan die bank, leent u geld uit aan een instantie of persoon die dit bedrag aan u terugbetaalt. Op bepaalde tijdstippen ontvang je rente. Obligaties bieden een relatief grote zekerheid. Toch is het belangrijk om te weten of diegene aan wie je geld leent kredietwaardig is (solvabel).

Nieuwbouwprojecten voor serviceflats bieden steeds meer deze vorm van obligaties aan voor de  aankoop van een serviceflat. Jij als privépersoon leent geld in de vorm van een obligatie aan de bouwheer en als ‘rente’ krijg je het woonrecht in de flat van je keuze. Deze formule geeft je alle voordelen van het eigenaarschap zonder de nadelen ervan. Bij overlijden van de obligatiehouder krijgen de erfgenamen minstens het geïnvesteerde kapitaal integraal terug.

Obligaties zijn over het algemeen een goede investering. Maar ook bij obligaties in serviceflats blijft het belangrijk om te weten wie de bouwpartners en de andere investeerders zijn, om zekerheid te hebben over het behoud van de waarde van je obligatie bij een eventueel faillissement van de bouwheer of opdrachtgever.