Premies

Tussenkomsten voor het aanpassen van de woning in functie van personen met een handicap of ouderen 

Indien je je woning wenst aan te passen aan de noden van jezelf, van een inwonende senior of van een persoon met een handicap kan je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een premie of tussenkomst.

Er worden tussenkomsten verleend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), door het Vlaamse gewest en door enkele Vlaamse provincies.  Ook sommige gemeenten kennen een premie toe. Vaak kunnen de tegemoetkomingen van de verschillende overheden gecumuleerd worden, voor zover de tussenkomst de effectieve kosten niet overstijgt.

Enkele veel voorkomende premies worden hierna toegelicht.

Meer info over mogelijke premies betreffende het wonen, bouwen en verbouwen van woningen en huisvesting is terug te vinden op onderstaande websites: