Provinciale aanpassingspremie

Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant geeft een premie om je woning aan te passen.

In elke provincie zijn de voorwaarden tot het verkrijgen van de premie verschillend.