Woonvormen

De verscheidenheid aan woonvormen voor 50+’ers  is groot. Het is niet alleen de toenemende vergrijzing die de druk op het ‘wonen met zorg’ verhoogt. De oudere van vandaag is ook niet meer dezelfde als vroeger. Het is een actievere, geëmancipeerde generatie die meer in eigen hand wil houden en ook kwaliteitsvol wil wonen op lange termijn.  Het is duidelijk dat de overgrote meerderheid van de ouderen ervoor kiest  om zelfstandig thuis te blijven wonen.  Dit is ook waar het beleid in Vlaanderen sterk op inzet, namelijk de ondersteuning van thuiszorg.

De woningmarkt speelt hierop in met een variabel aanbod aan woonvormen. Heel wat verschillende types van woningen worden aangeboden. Naast klassieke woonoplossingen komen vandaag ook meer alternatieve woonoplossingen in beeld. Maar zijn deze dan een betere oplossing voor u?

Een keuze maak je het best altijd op basis van jouw toekomstvisie, wensen of noden. Elke woonvorm heeft namelijk zijn eigen kenmerken en sluit niet per definitie aan op jouw situatie. We geven dan ook graag een woordje uitleg bij een aantal hedendaagse woonconcepten.

We hopen dat deze informatie extra inspiratie geeft en mogelijkheden aanreikt voor iedereen die vroeger wil nadenken over het wonen van morgen. Heb je nog vragen bij de verschillende woonvormen of over de toepassingsmogelijkheden? Neem contact met ons op via het vragenformulier of telefonisch op het nummer 011/26 50 30.