Kangoeroewonen

De termen kangoeroewonen, duowonen, zorgwonen, duplexwonen… worden vaak door elkaar gebruikt. Omdat iedereen er een andere invulling aan geeft, ontstaat er verwarring. Het concept achter deze woonvormen is echter gelijk: twee partijen of gezinnen wonen samen en toch apart onder één dak.  In dat opzicht spreekt men ook wel van de ‘kleinste vorm’ van samenwonen. Wij kiezen ervoor om de term kangoeroewonen als overkoepelende term te gebruiken.

Een familiale band is niet nodig bij kangoeroewonen, maar het komt bij ons het meest voor. Belangrijker is dat er tussen de 2 partijen of gezinnen een belofte is voor het dragen van een wederzijdse  solidariteit, namelijk zorgen voor elkaar. Dit kan ruim worden geïnterpreteerd en wijzigen doorheen te tijd.

Mieke en Pascal zijn een jong koppel met één kind. Ze willen graag een kangoeroewoning creëren samen met Fons, een gepensioneerde 60’er.  Fons past regelmatig op het kindje van Mieke en Pascal. Als wederdienst doet Mieke elke week boodschappen voor Fons omdat dit te zwaar is voor hem. Er staat dus geen leeftijd op kangoeroewoning.

In de praktijk is geen enkele kangoeroewoning gelijk. Het is altijd een verhaal op maat dat bepaald wordt door aspecten zoals:

  • wie zijn de bewoners,
  • wat is de mate van solidariteit,
  • hoe zal de woning praktisch worden opgedeeld,
  • op welke manier wordt de eigendom geregeld,
  • welke afspraken en interne huisregels worden er gemaakt

Niet alleen door de keuzes die je hierin maakt, maar ook door de eigen persoonlijke situatie is geen enkele kangoeroewoning dezelfde. We stellen wel vast dat privacy meestal de beslissende factor is.

Tom en Lies wonen sinds kort samen met de 65 jarige moeder van Lies. De woning van de moeder werd omgebouwd tot een zorgwoning: Tom en Lies wonen op de verdieping en de moeder van Lies woont in een kleine studio op het gelijkvloers. Beide gezinnen hebben zo hun eigen afgesloten woonruimte. Ze delen een berging maar er is geen interne verbinding, elk heeft zijn eigen toegang. Elke dag helpt Lies haar mama om zich te wassen en zich aan te kleden. Ook eten gebeurt heel vaak samen. Elke dag komt een verpleegster om medische kwaaltjes op te volgen. Zo proberen ze de moeder van Lies zoveel mogelijk zelf hulp te geven en hopen ze de verhuis naar een zorgvoorziening te kunnen uitstellen.

Als kangoeroewonen gebeurt met het oog op het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen of het verlenen van zorg, dan is het aan te raden het ontwerp of de organisatie van de woning goed te bekijken. In een ideale situatie krijgen de ouderen een aangepast woongedeelte die gelegen is op het gelijkvloers of op een vlot bereikbare verdieping. Meegroeiwonen Plus kan hiervoor een ideale strategie zijn.

Meer weten over Meegroeiwonen Plus >>

Knelpunten bij de praktische realisatie

Veel mensen ondervinden moeilijkheden bij het realiseren van een kangoeroewoning. Toch is niet onmogelijk! Er zijn alleen heel wat thema’s waar je vooraf goed moet over nadenken en moet navragen om de puzzel rond te krijgen. Naast de praktische organisatie zijn er ook op juridisch en fiscaal gebied nog heel wat zaken die knelpunten opwerpen en die ervoor kunnen zorgen dat jouw ideaalbeeld niet mogelijk is of teveel nadelen opwerpt.  Juist omdat er heel wat aspecten zijn die een invloed kunnen hebben, is het belangrijk de verschillende mogelijkheden met voor- en nadelen goed te onderzoeken en je te laten bijstaan door de juiste adviseurs. Zo weet je vooraf goed waaraan je begint.

Er is al langer een grote vraag om al deze praktische aspecten te vergemakkelijken. Sinds kort is er dan ook op Vlaams niveau het concept van zorgwonen toegevoegd aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Dit is nog geen sluitende oplossing voor alle kangoeroewoningen , maar vergemakkelijkt het wel voor een aantal situaties.

Meer weten over zorgwonen >>

Bewonersprofiel

Op een kangoeroewoning staat geen leeftijd. Wel kies je er bewust voor om samen te wonen onder één dak. Het liefst doe je dit over een langere periode.

Kangoeroewonen vraagt een grote betrokkenheid. Belangrijk is dat beide partijen een langdurig engagement willen opnemen voor het verstrekken van alledaagse hulpverlening en zorg aan elkaar. Deze kan bovendien veranderen in de tijd.

Download de brochure of bestel de gids 'Kangoeroewonen, een woonconcept voor nu en later, voor jong en oud'!

De brochure met meer info over kangoeroewonen, download je hier.

Er is ook de uitgebreide gids 'Kangoeroewonen, een woonconcept voor nu en later, voor jong en oud'. Die geeft meer uitleg over de praktische zaken, de aandachtspunten en mogelijke oplossingen of scenario’s voor het kangoeroewonen (en zorgwonen).

De gids kost 5 euro (inclusief verzendkosten), de brochure sturen we gratis toe. Bestel ze via info@inter.vlaanderen.

Deze gids werd gerealiseerd voor het project 'Wonen van morgen begint vandaag. Een eigen woning met oog voor de toekomst, ook voor ons haalbaar?'. Dit was een project binnen de campagne 'Vroeger nadenken over morgen' van de Koning Boudewijnstichting.