Welke fiscale gevolgen heeft het kangoeroewonen?

Welke fiscale gevolgen heeft het kangoeroewonen?

Dit is afhankelijk van de manier waarop je het samenwonen regelt.

Feitelijk samenwonen betekent dat je samenwoont met een persoon zonder getrouwd te zijn en zonder een verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd te hebben. Als je feitelijk samenwoont, wordt je fiscaal beschouwd als alleenstaanden. En dat zelfs na ondertekening van een samenlevingscontract. Met andere woorden: beide partijen blijven elk jaar aparte belastingaangiften indienen.

Nadelen?

  • geen huwelijksquotiënt
  • geen mogelijkheid om aanspraak te maken op belastingverminderingen waarop gehuwden en wettelijk samenwonenden wél recht hebben. Denk, bijvoorbeeld, aan de aftrek van alimentatie die u na een scheiding aan uw voormalige partner betaalt.

Voordelen?

  • Feitelijk samenwonen kan fiscaal gezien voordelig zijn wanneer een of beide partners recht hebben op een vervangingsinkomen (werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering,…).

Wettelijk samenwonen kan voor personen die met elkaar verbonden zijn door afstamming, adoptie, voogdij of elke andere vorm van verwantschap of vriendschap, waarbij niet noodzakelijk gevoelsmatige of seksuele banden moeten bestaan (vader en zoon, broer en zus …). De samenwoning is slechts mogelijk tussen twee (en niet meer!) personen. Voor de personenbelasting worden wettelijk samenwonenden volledig gelijkgesteld met gehuwden.

Wettelijk samenwonen kan fiscaal interessanter zijn als één van de partners geen of heel weinig inkomsten heeft.

Belastingsaangifte bij samenwonen

http://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/gezinssituatie/samenwonen/

http://www.wikifin.be/nl/levensmomenten/leven-als-koppel/fiscaliteit

De samenlevingsformule die je kiest, kan fiscale gevolgen hebben. Vraag raad aan een notaris of een belastingconsulent om te achterhalen wat voor jou de voordeligste oplossing is.