Ik ga verbouwen. Kan ik zorgwonen toepassen?

Ik ga verbouwen. Kan ik zorgwonen toepassen?

Je kan verbouwen, indien dit stedenbouwkundig toegelaten is, om later dan een melding van ‘zorgwonen’ te doen.

Heel concreet is ‘zorgwonen’ een goedkeuring die je kan krijgen om in een bestaande ééngezinswoning tijdelijk een tweede kleinere ondergeschikte wooneenheid te realiseren voor maximum twee ouderen (65+) en/of personen met een handicap (niet leeftijdsgebonden) én tegelijkertijd een aantal fiscale en juridische gevolgen van het samenwonen gemakkelijk op te lossen.

Het maken van een zorgwoning is bij decreet vrijgesteld van de vergunningsplicht, op voorwaarde dat dit gebeurt binnen het bestaande bouwvolume. 

Wanneer je geen constructieve werken uitvoert, is geen stedenbouwkundige vergunning nodig. 

De vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning geldt ook wanneer constructieve werken nodig zijn binnen de woning. In dat geval geldt de stedenbouwkundige meldingsplicht. Hiervoor kan gebruikt gemaakt worden van het meldingsformulier zorgwonen.

‘Zorgwonen’ wordt omschreven in artikel 4.1.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dd. 15 mei 2009 (Belgisch Staatsblad van 20 augustus 2009).

http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Vergunning/Vergunningnodig/Zorgwonen

http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/Formulieren/Zorgwonen

Wordt de woning uitgebreid, dan geldt de vrijstelling niet. Een stedenbouwkundige vergunning is dan nodig.

Een woning uitbreiden

http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Vergunning/Werkenaanenronddewoning/Uitbreiden

De zorgwoning moet niet dadelijk na de melding bewoont zijn maar je kan de zorgunit niet laten bewonen door personen die niet voldoen aan de criteria ‘zorgwonen’, in afwachting van bijvoorbeeld het ouder worden van de ouders. Dat betekent dus dat je zelf deze ruimte(n) zal moeten gebruiken vb. hobbyruimte, bureau … of deze ruimten leeg moet laten staan.