Hoe kan ik de kosten verdelen?

Hoe kan ik de kosten verdelen?

Hoe je praktisch de kosten voor elektriciteit, gas, internet … verdeelt, bepalen de twee partijen in onderling overleg. Dit kan op verschillende manieren zoals een forfaitaire vergoeding, werkelijk verbruik ...

De afspraken worden bij voorkeur schriftelijk vastgelegd. Dit kan op verschillende manieren en is afhankelijk van de manier waarop de partijen samenwonen.

Als je gedetailleerde informatie wilt over hoe je dit kan laten bekrachtigen, kan je het best contact opnemen met een notaris.