Is er een verhoging van het KI en de onroerende voorheffing bij kangoeroewonen?

Is er een verhoging van het KI en de onroerende voorheffing bij kangoeroewonen?

Als eigenaar van een onroerend goed, moet je jaarlijks een onroerende voorheffing (een gewestelijke belasting) betalen. De onroerende voorheffing wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen. Hoe lager je kadastraal inkomen, hoe minder onroerende voorheffing je dus moet betalen.

Het KI kan verhogen wanneer je het comfort van de woning fysiek verhoogt. Je moet dit normaal melden. Het KI (onroerende voorheffing) kan dan herzien worden. Het uitbreiden van de woning  voor ‘kangoeroewonen’ zal vaak betekenen dat er extra ruimten vb. kamers, een badkamer … toegevoegd worden. Dit is een verhoging van het comfort dus in principe stijgt dan het KI.

De belastingplichtige moet zelf de AAPD (Algemene Administratie van de PatrimoniumDocumentatie) op de hoogte brengen van de reden tot (her)schatting door aangifte te doen van die ingebruikneming of voltooiing van de bouwwerken. 

Meestal verzendt "de dienst van het kadaster" spontaan een aangifteformulier aan de belastingplichtige zodra deze dienst door de gemeente op de hoogte is gebracht van de ingebruikneming.