Hoe kan ik het samenwonen en de wederzijdse solidariteit vastleggen?

Hoe kan ik het samenwonen en de wederzijdse solidariteit vastleggen?

Bij kangoeroewonen is er niet alleen het huisvestingsaspect (nl. het verschaffen van woonruimte aan een andere partij vb. een jong gezin of de oudere(n)), maar ook de verstrekking van één of meerdere vormen van dienstverlening (van (para -)medische, familiale, huishoudelijke aard).   

De invulling en de manier waarop de wederzijdse solidariteit aanwezig is, kan verschillen. Dit kan ruim worden geïnterpreteerd en wijzigen doorheen te tijd.

De afspraken worden bij voorkeur schriftelijk vastgelegd. Dit kan op verschillende manieren en is afhankelijk van de manier waarop de partijen samenwonen. De notaris kan je adviseren in welk document je de wederzijdse solidariteit kan bekrachtigen.