Mag je twee aparte toegangen maken?

Mag je twee aparte toegangen maken?

  • Ja, dit kan als je stedenbouwkundig een meergezinswoning mag realiseren.
  • Ja, dit kan voor zorgwonen als aan de voorwaarden van ‘zorgwonen’ voldaan is. Zo moet er een ondergeschikte wooneenheid gecreëerd worden binnen het bestaande bouwvolume. Deze kan een aparte toegang hebben.
  • Ja, dit kan voor een eengezinswoning onder bepaalde voorwaarden. Er zijn een aantal feitelijk criteria die bepalen of je wel of niet ‘samenleeft’ in een eengezinswoning. Voor het samenleven als één gezin mag er maar één feitelijk gescheiden element aanwezig zijn.

Het gezin of huishouden bestaat uit ofwel een persoon die alleen leeft, ofwel uit twee of meer personen die, al dan niet door verwantschap aan elkaar verbonden, in één en dezelfde woning verblijven en er samenleven.

 ‘Samenleven’ moet beschouwd worden als het beslissend criterium om te bepalen of personen al dan niet een gezin vormen.

Het ‘niet-samenleven’ betekent dat een persoon een apart gezin vormt. Dit wordt aangetoond door meerdere feitelijke elementen zoals:

  • beschikken over een afzonderlijke keuken en een afzonderlijke badkamer;
  • het voorleggen van afzonderlijke afrekeningen voor telefoon, internet en/of energieverbruik;
  • een geregistreerde huurovereenkomst die aantoont een gedeelte van de woning gehuurd wordt van de andere bewoners;
  • er zijn afzonderlijke ingangen, afzonderlijke deurbellen en brievenbussen ;

Vooral de aanwezigheid van een afzonderlijke keuken en een afzonderlijke badkamer of sanitair gedeelte, zijn hierbij van doorslaggevend belang.

Wanneer slechts één van voormelde feitelijke elementen voorhanden is, volstaat dit niet om betrokkene als een apart gezin te beschouwen.

Meer info: Onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters Gecoördineerde versie: van kracht op 1 juli 2010 (bijwerking dd. 31.03.2014)

http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/Population/nl/3%20Instructions/onderrichtingen-bevolking-20140331.pdf

 

Je mag dus 2 aparte toegangen hebben, dit is slechts 1 feitelijk element zoals bovenstaand aangegeven. Een ander feitelijk element zoals hierboven opgesomd vb. een aparte badkamer en keuken, mag niet voorkomen want dat toont aan dat de twee partners aparte gezinnen zijn, en dan wordt je niet beschouwd als één gezin.