Is een advies altijd betalend?

Is een advies altijd betalend?

Neen, niet voor elke expert zal je altijd moeten betalen. Meestal is bij vb. een notaris of een advocaat het eerste consult gratis. Voor grotere studies maak je best altijd vooraf afspraken.

Voor juridisch advies over de huurwet kan iedereen natuurlijk ook terecht bij een advocaat.

Ook de notaris kan je informeren en onpartijdig adviseren. Een eerste oriëntatiegesprek zal meestal gratis zijn. Je kan voor juridische eerstelijnsbijstand in elk gerechtelijk arrondissement terecht. Deze eerste gratis adviezen worden verleend door advocaten. De locaties en tijdstippen vind je hier terug: http://www.advocaat.be/page.aspx?genericid=74

De Huurdersbond is een ledenorganisatie van huurders. In ruil voor een lidgeld kan men een jaar lang beroep doen op juridisch advies. Als je eerst via het Woonloket een afspraak maakt is het advies gratis.

Het Algemeen Eigenaars Syndicaat is een ledenorganisatie van eigenaars. In ruil voor een lidgeld kan je een jaar lang beroep doen op juridisch advies. Via het Woonloket kan je gratis telefonisch advies krijgen.

In de gids 'kangoeroewonen' vind je meer info over waar je terecht kan voor advies.