Hoe kan ik nutsvoorzieningen afrekenen?

Hoe kan ik nutsvoorzieningen afrekenen?

Netbedrijven voor aardgas, elektriciteit, kabeltelevisie en riolering vragen steeds een attest van een huis- of busnummering.

Je krijgt per woongelegenheid maar één huishoudelijke elektriciteitsmeter. Voor een bijkomende woongelegenheid mag je een meter laten bijplaatsen.

Een bijkomende woongelegenheid is een afzonderlijke woongelegenheid bij in je woning, waarvoor een apart huisnummer werd toegekend door je gemeente.

Aangezien er geen apart huis- of busnummer is voor kangoeroewonen in een eengezinswoning kunnen er geen twee aparte aansluitingen zijn voor de twee partijen die samenwonen. Er zullen dus goede onderlinge afspraken gemaakt moeten worden om de kosten te delen.