Ik wil als eigenaar van de woning huur vragen aan de partij die inwoont bij mij (kangoeroewonen). Wat moet ik wettelijk doen?

Ik wil als eigenaar van de woning huur vragen aan de partij die inwoont bij mij (kangoeroewonen). Wat moet ik wettelijk doen?

 Ja, dit kan.

Van een huurovereenkomst is er slechts sprake wanneer het gaat om een overeenkomst waarbij de ene partij (de verhuurder) zich ertoe verbindt om de andere partij (de huurder) het genot van een goed te doen hebben gedurende een zekere tijd en tegen een zekere prijs. Dit betekent dat overeenkomsten, waarbij een genotsrecht wordt toegekend van een woonruimte zonder betaling van een huurprijs, niet vallen onder het toepassingsgebied van de woninghuurwet.  Wanneer dus de ene partij gratis een deel van de woning bewoont, dat eigendom is van de andere partij, dan is de woninghuurwet niet toepasselijk.

De woninghuurwet

Er zijn ook een aantal kwaliteitsnormen van toepassing op de woning of kamer.

De Vlaamse Wooncode voorziet in een woonkwaliteitsregeling door de invoering van veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen.  De kwaliteitsnormen gelden voor alle woningen die gelegen zijn op het grondgebied van het Vlaamse gewest. 

Vaak is het zo dat het woongedeelte van de kangoeroewoning dat door de oudere(n) of door het jonge gezin wordt bewoond, niet beschikt over één of meer van de volgende drie basisvoorzieningen: WC, bad of douche, kookgelegenheid en dat de bewoners hiervoor afhankelijk zijn van gemeenschappelijke voorzieningen in of aansluitend bij het andere deel van de woning.  In dat geval wordt het woongedeelte dat door het jonge gezin of de oudere(n) wordt bewoond juridisch beschouwd als een kamer (ook al gaat het om meerdere lokalen).  Niet de Vlaamse Wooncode, maar het Kamerdecreet is dan van toepassing.  Dit decreet voorziet in specifieke veiligheid - en kwaliteitsnormen voor kamers en is van toepassing op elke verhuring of terbeschikkingstelling van om het even welke kamer.  Het Kamerdecreet geldt dus ook wanneer de kamer niet als hoofdverblijfplaats wordt verhuurd en is zelfs van toepassing wanneer de kamer gratis ter beschikking wordt gesteld!

De huurwet

Je moet een huurovereenkomst steeds laten registreren bij de notaris. Hij kan je ook helpen met de verschillende opties die er zijn om de huur te regelen.